Услугата „Личен майстор“ се реализира на база месечен абонамент от 40 лв. Срещу месечния абонамент Вие получавате безплатно заснемане на имота, проверка на състоянието на инсталации, шпакловки, мазилки, подове, тавани, настилки, облицовки, мебели, плочки. Изготвя се чертеж на имота и списък с предписания, категоризирани по спешност и с изготвени ценови оферти. Заедно със собственика се прави план за изпълнението им. Едно безплатно посещение в месеца в рамките на до 1,5 часа.